Vase v. Svoboda
Vase v. Svoboda
Details Vase von Jaroslav Swoboda (1938-), um 1974
Interesse an diesem Objekt?